Website: www.e-psihiatrie.ro
Areas of Expertise: Advocacy
Address: Sos. Berceni nr.10, Sector 4
B
ro

Asociatia Romana de Psihiatrie si Psihoterapie

Asociatia Româna de Psihiatrie i Psihoterapie este asociatia profesional national a psihiatrilor din România.

A fost înfiin?at?, în condi?iile legii, în anul 1990 ?i are ca obiect dezvoltarea ?i perfec?ionarea tuturor activit??ilor de baz? din domeniul psihiatriei ?i s?n?t??ii mintale în România.

Pentru atingerea acestui obiectiv ARPP coordoneaz? prin mijloace ?tiin?ifice, specifice acestei specialit??i medicale, dezvoltarea activit??ilor menite s? amelioreze s?n?tatea mintal? a popula?iei, oferind consultan?? institu?iilor oficiale, asocia?iilor interesate, mass-mediei, desf??urând activit??i publicistice, editoriale, de cercetare ?tiin?ific?, organizând manifest?ri ?tiin?ifice, stabilind contacte interne ?i interna?ionale.

Translate »