Website: www.bipolars.org
Phone: 93 311 93 86
Areas of Expertise: Advocacy
BA
es

Associacio de Bipolars de Catalunya

Estatuts  del ’Associació de Bipolars de Catalunya:

  • La promoció de l’agrupació d’afectats (pacients, familiars i amics).
  • La difusió d’informació i sensibilització de l’opinió pública sobre aquesta malaltia.
  • La lluita contra els prejudicis, pors ancestrals i l’estigma social que, malauradament, encara avui comporten els trastorns psiquiàtrics.
  • La informació i suport als afectats i els seus familiars, remarcant especialment la necessitat d’un adeqüat acompliment de les prescripcions mèdiques i el reconeixement precoç de símptomes de descompensació.
  • L’ajut instrumental i emocional per combatre les complicacions mèdico-legals.
  • La facilitació de canals d’actuació per a casos urgents.
  • La promoció d’investigació d’aquesta malaltia i la col.laboració amb entitats similars d’altres països per a reforçar la seva operativitat i eficàcia.
Translate »