Website: www.balansriks.se
Phone: 08-618 13:33
Areas of Expertise: Support Groups
Address: Health Road 3
ST
se

Balans

Balans är ett riksförbund bestående av tio lokalföreningar. Vi vänder oss till personer som har upplevt depression, omväxlande perioder av depression och mani, har drabbats av ”utbrändhet” (utmattningsdepression) eller dystymi (en lindrigare men ibland långvarig form av depression).

Närstående och drabbade kan genom lokalföreningarna få information, råd och hjälp samt få en möjlighet att träffa andra i liknande situationer. Vi anordnar föreläsningar, café och temakvällar samt har ett flertal självhjälpsgrupper för drabbade och anhöriga samt dessa tillsammans. Se mer information i vår  Kalender och under fliken Verksamhet. På hemsidan kan du även ta del av vårt arbete riktat mot hela samhället.

Balance is a national association consisting of ten local associations. We turn to people who have experienced depression, alternating periods of depression and mania, have suffered “burnout” (burnout) or dysthymia (a less severe but sometimes long-term form of depression).

Associate and sufferers can through local associations get information, advice and assistance as well as have an opportunity to meet others in similar situations. We organize lectures, café and theme nights and has several self-help groups for sufferers and dependents and these together. See more details in our calendar and under the tab activities. On the website you can also take advantage of our work directed against the entire society.

Translate »