Het Depressie Centrum helpt u op weg bij vragen over depressie. U vindt uitleg over verschillende soorten depressie en over bijvoorbeeld behandeling.Voelt u zich wel eens depressief? De depressietest helpt u om in te schatten wat de ernst van uw gevoelens is. Ook kunt u het ervaringsverhaal lezen van Ilse: ‘mijn partner heeft een depressieve stoornis’.

The Depression Center will help you get started with questions about depression. You’ll learn about differenttypes of depression and example treatment . Do you ever feel depressed? The depression test can help you to assess the severity of your feelings. Also you canexperience story reading Ilse: “My partner has a depressive disorder.

Translate »

Connect with us!

Subscribe to our My Support Newsletter and receive messages of hope and management tips through our blogs and webinars, research updates, also learn about upcoming events, and more!

You have Successfully Subscribed!