Klubas „13 ir Ko” (Respublikin? psichikos sutrikim? patyrusi? asmen? ir j? draug? organizacija) ?kurtas 1993 m. kovo 24 d. Tai pirma tokio tipo organizacija Lietuvoje. 

Klube yra apie 70 nari? (tarp j? 3 profesionalai). Klubo susirinkimai vyksta kiekvien? pirm? m?nesio tre?iadien? nuo 15 val.

 

Club 13 and Ko (National Mental disorders experienced individuals and their friends and organization) was founded in 1993. March 24. It is the first organization of its kind in Lithuania. 

club has about 70 members (including 3 professional). Club meetings are held every first Wednesday of the month from 15 am.

Translate »