Mieli Maasta ry on valtakunnallinen yhdistys, jonka tarkoituksena on tukea masennukseen sairastuneita ja heidän läheisiään, sekä vaikuttaa yhteiskunnassa masennusta ehkäisevästi.
Toimintamme ydin on vertaisryhmätoiminta. Avoimiin ryhmiin pääsee mukaan tulemalla paikalle ryhmän kokoontumisaikana. Mukaan voi tulla kuka tahansa, joka on kiinnostunut omasta tai läheisensä jaksamisesta. Keskeistä on omien tunteiden kohtaaminen ja kokemusten jakaminen yhdenvertaisena muiden kanssa. Toiminta on säännöllistä ja luottamuksellista.
Koulutamme itse vertaisryhmien ohjaajat ja tukihenkilöt sekä tuemme toiminnan aloitusta paikallisesti alueittain Suomessa. Tarjoamme matalan kynnyksen mahdollisuutta tulla yhteisöön, jossa jokaista kuunnellaan ja ymmärretään.
TAVOITTEET

 • Henkisen hyvinvoinnin edistäminen ja voimaantumisen tukeminen
 • Kokonaisvaltaisen ihmiskäsityksen esille tuominen
 • Vaikuttaminen yhteiskunnassa masennusta ehkäisevällä tavalla
 • Masentuneiden ihmisten hoidon ja kuntoutuksen kehittäminen
 • Tiedottamisen lisääminen vertaistoiminnan mahdollisuuksista
 • Julkinen keskustelu mielenterveyttä edistävistä asioista
Mind the ground Association is a national association, the purpose of which is to support depression sufferers and their loved ones, as well as contribute to the community of depression prevention.
operations are the core of  peer group . Open groups can be reached by going to the site of the group during the meeting. You can come along to anyone who is interested in their own well-being, or significant others. It is essential to your own feelings and experience sharing meeting on an equal footing with others.Activity is regular and confidential.
educate themselves through peer counselors and support staff, as well as support the operation of the start of the local area in Finland. We offer the possibility of a low threshold to enter the Community in which every listened to and understood.
OBJECTIVES

 • The promotion of mental well-being and empowerment of support
 • A comprehensive understanding of the human exposition
 • Influencing society to avoid the depression
 • Depressed people care and rehabilitation development
 • Providing more opportunities for peer
 • Promoting public debate on mental health issues
Translate »